Chiều 02/03, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, tổ chức hội nghị hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị về quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đến dự hội nghị có ông Nguyễn Minh Dũng, ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Hồ Văn Huân, ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn về nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử theo quy định của Luật Bầu cử. Trong đó, thông tin về tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp; việc tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử tại cơ quan đơn vị …

Để việc giới thiệu người ra ứng cử đúng quy định, ông Hồ Văn Huân, chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng luật để giới thiệu những đại biểu ưu tú, đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử, đồng thời phối hợp thực hiện tốt bước 2 của quy trình hiệp thương, nhằm đảm bảo đúng về cơ cấu, thành phần, số lượng, trình tự, thủ tục, góp phần thực hiện thắng lợi cuộc Bầu cử.

Tại hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất, Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Vĩnh Long đã thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, giới thiệu 12 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và 102 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bích Tuyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *