Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp NK 2021 – 2026 được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 23 – 5 – 2021. Để chuẩn bị cho công tác bầu cử, trong thời gian trước ngày bầu cử, người ứng cử sẽ tổ chức Hội nghị cử tri, để qua đó, cử tri có cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu về người được ứng cử và chương trình hành động của họ. Từ đó cân nhắc bỏ phiếu cho người mình tín nhiệm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *