Căn cứ theo điều 29, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thì những người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc vẫn được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cấp tỉnh nơi học viên đang cai nghiện. Thực hiện theo luật định, Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long phối hợp với ủy ban bầu cử địa phương tiến hành các bước chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐNĐ các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo đúng tiến độ, đảm bảo quyền bầu cử cho học viên đang điều trị tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *