Chủ nhật tới đây là đến ngày bầu cử ĐBQH khóa 15 và ĐB HĐND các cấp NK 2021-2026. Cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Vĩnh Long cũng đã sẵn sàng tâm thế cho ngày bầu cử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *