Trà Ôn là một trong những huyện có địa bàn rộng, đặc biệt có 2 xã cù lao là: Lục Sĩ Thành và Phú Thành. Giao thông không được thuận tiện như các xã khác nên công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử ĐBQH khóa 15 và ĐB HĐND các cấp, NK 2021-2026 tại đây được đặc biệt quan tâm. Đến nay, công tác này đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *