Tại kỳ họp thứ 11, bên cạnh công tác xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Quốc hội còn tập trung tổng kết công tác nhiệm kỳ, kiện toàn nhân sự lãnh đạo Nhà nước.

Kỳ họp thứ 11 khai mạc vào ngày 24/3/2021 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Theo dự kiến chương trình, Quốc hội sẽ họp tập trung trong thời gian 12 ngày, dự kiến bế mạc vào ngày 8/4/2021.

Theo TTXVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *