Từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2017. Truyền hình Phương Nam thực hiện chiết khấu phần trăm (%) phí thuê bao truyền hình cáp cho khách hàng kèm theo điều kiện sau:

– Khách hàng thanh toán trước 03 tháng phí thuê bao truyền hình cáp sẽ được chiết khấu 5% trên tổng giá trị phí sử dụng dịch vụ trong 03 tháng phải thanh toán.

– Khách hàng thanh toán trước 06 tháng phí thuê bao truyền hình cáp sẽ được chiết khấu 10% trên tổng giá trị phí sử dụng dịch vụ trong 06 tháng phải thanh toán.

– Khách hàng thanh toán trước 12 tháng phí thuê bao truyền hình cáp sẽ được chiết khấu 15% trên tổng giá trị phí sử dụng dịch vụ trong 12 tháng phải thanh toán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *