Công ty TNHH Truyền hình Phương Nam

Địa chỉ: số 64, Đường Ba Tháng Hai , phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Điện thoại: 02703.853595        Fax: 02703.853596

Tổng đài hỗ trợ khách hàng: 19001705

Email: hanhchinh-pnc@thvl.vn

Website: https://thvl.vn/chuyen-muc/thvlc/  

I. Lịch sử phát triển của Công ty Truyền hình Phương Nam

– Ngày 18/9/2007, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ra quyết định thành lập Trung tâm Truyền hình Cáp Vĩnh Long trực thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Vĩnh Long với chức năng, nhiệm vụ là cung cấp dịch vụ truyền hình cáp và đường truyền internet cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; tổ chức kinh doanh theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về nội dung chương trình truyền hình phát trên mạng cáp.

– Tháng 10/2008, Trung tâm Truyền hình Cáp Vĩnh Long chính thức vận hành hệ thống mạng lưới truyền hình cáp tại địa bàn nội ô Thành phố Vĩnh Long.

– Tháng 02/2010, hoàn thành công trình triển khai mạng truyền hình cáp tại Thị trấn Cái Vồn (nay thuộc thị xã Bình Minh), Thị trấn Trà Ôn (huyện Trà Ôn).

– Tháng 03/2010, hoàn thành việc triển khai mạng truyền hình cáp tại Thị trấn Tam Bình (huyện Tam Bình).

– Tháng 9/2010, mạng truyền hình cáp đã được triển khai tại Thị trấn Long Hồ (huyện Long Hồ).

– Tháng 7/2011, tiếp tục hoàn thành việc triển khai mạng truyền hình cáp tại Thị trấn Vũng Liêm (huyện Vũng Liêm).

– Tháng 9/2011, truyền hình Cáp Vĩnh Long đã được triển khai tại Thị trấn Cái Nhum (huyện Mang Thít).

– Ngày 09/02/2012, Trung tâm Truyền hình Cáp Vĩnh Long đổi tên thành Công ty TNHH MTV Truyền hình Cáp Vĩnh Long (từ đơn vị sự nghiệp có thu chuyển sang mô hình Doanh nghiệp theo Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền ban hành kèm theo Quyết định số 20/2011/QĐ-TTg ngày 24/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ).

– Ngày 10/10/2014, Công ty TNHH MTV Truyền hình Cáp Vĩnh Long hợp tác cùng Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Truyền thông HTV (HTV – TMS) thành lập Công ty TNHH Truyền hình Kỹ thuật số Miền Nam (SDTV) để thực hiện đề án số hóa truyền hình của Chính phủ, triển khai mạng truyền dẫn truyền hình số mặt đất DVB-T2 tại Thành phố Hồ Chí Minh và 20 tỉnh, thành thuộc khu vực Nam Bộ.

– Tháng 9/2015, triển khai dịch vụ gia tăng Internet trên mạng Truyền hình Cáp Vĩnh Long.

– Ngày 08/4/2016, với nhu cầu mở rộng kinh doanh đa dịch vụ, Công ty TNHH MTV Truyền hình Cáp Vĩnh Long đổi tên thành Công ty TNHH Truyền hình Phương Nam.

– Ngày 08/6/2016, Công ty TNHH Truyền hình Phương Nam khai trương Showroom giới thiệu sản phẩm (số 64, đường 3/2, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) đồng thời ra mắt sản phẩm Đầu thu truyền hình Kỹ thuật số mặt đất DVB-T2 mang thương hiệu “THVL” với 02 sản phẩm SHD-01 và SHD-02.

II. Chức năng

Công ty TNHH Truyền hình Phương Nam (trước đây là Công ty TNHH MTV Truyền hình Cáp Vĩnh Long) là đơn vị trực thuộc Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Vĩnh Long, có nhiệm vụ phục vụ nhu cầu thông tin, giải trí cho người dân trong tỉnh thông qua việc cung cấp dịch vụ truyền hình cáp, cung cấp các dịch vụ gia tăng trên mạng truyền hình cáp,… và cũng là đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện lộ trình số hóa truyền hình mặt đất khu vực Nam Bộ.

III. Nhiệm vụ, quyền hạn:

– Công ty Truyền hình Phương Nam (trước đây là Công ty Truyền hình Cáp Vĩnh Long) được thành lập để tổ chức kinh doanh có hiệu quả được pháp luật cho phép, đồng thời còn thực hiện nhiệm vụ phục vụ nhu cầu thông tin, giải trí cho nhân dân trong tỉnh.

– Truyền tải các kênh chương trình truyền hình quảng bá, các kênh chương trình truyền hình trả tiền, dịch vụ Internet, quảng bá và thực hiện dịch vụ giá trị gia tăng trên hệ thống mạng truyền hình cáp tỉnh Vĩnh Long.

– Thực hiện đề án số hóa truyền hình của Chính phủ, triển khai mạng truyền dẫn truyền hình số mặt đất DVB-T2 tại khu vực Nam Bộ.

– Chủ động trong hoạt động kinh doanh, đầu tư mở rộng quy mô kinh doanh.

– Hợp tác với đối tác truyền dẫn các kênh chương trình truyền hình trên mạng Truyền hình Cáp Vĩnh Long.

– Đầu tư thiết lập trung tâm thu, phát tín hiệu tất cả các kênh chương trình truyền hình trả tiền tập trung tại một địa điểm; Xây dựng phương án bảo đảm nguồn nhân lực và trang thiết bị đảm bảo an toàn, an ninh thông tin đối với trung tâm thu, phát tín hiệu truyền hình của Công ty.

– Cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền cho thuê bao đúng theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông về lĩnh vực truyền hình trả tiền.

– Hợp tác cung cấp và quản lý dịch vụ Internet trên mạng truyền hình cáp theo quy định của pháp luật.

– Xây dựng phương án áp dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại; phương án phát triển và quản lý thuê bao.

– Xây dựng phương án xử lý sự cố kỹ thuật kịp thời đảm bảo chất lượng dịch vụ và quyền lợi của thuê bao.

– Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật và của Chủ Sở hữu Công ty.

IV. Tổ chức bộ máy:

* Ban Quản lý Công ty:

1. Chủ tịch: Đào Thị Tuyết Vân (Phó Giám đốc Đài PT-TH Vĩnh Long kiêm Chủ tịch Công ty)

2. Giám đốc: Lê Văn Hiện

3. Phó Giám đốc Kỹ thuật: Đỗ Đức Dũng

4. Phó Giám đốc Tài chính: Đỗ Thị Minh Hồng

* Cơ cấu tổ chức:

Công ty TNHH Truyền hình Phương Nam có các phòng, ban như sau:

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

1. Phòng Hành chính Tổng hợp.

2. Phòng Kinh doanh.

3. Phòng Kỹ thuật truyền hình cáp.

4. Phòng Kỹ thuật truyền hình số mặt đất

– Các Ban trực thuộc:

1. Ban Quản lý Dự án.

2. Ban Kiểm soát sản phẩm đầu thu truyền hình kỹ thuật số mặt đất DVB-T2 mang thương hiệu “THVL”.

3. Hội đồng xử lý tài sản Công ty.

4. Hội đồng lương Công ty.

5. Hội đồng thi đua – khen thưởng Công ty.

6. Hội đồng tuyển dụng, xét tuyển nhân sự.

7. Tổ chuyên gia đánh giá các gói thầu.

8. Tổ thẩm định các dự án, gói thầu.

* Nhân sự:

Nhân sự Công ty TNHH Truyền hình Phương Nam do Chủ Sở hữu Công ty quyết định theo nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty. Giám đốc Công ty bố trí, sử dụng người lao động phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn nhân viên theo quy định của Công ty và theo pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *