Tiêu chí cây xanh đô thị loại II hiện TP Vĩnh Long chỉ mới đạt điểm trung bình. Với đích đến là “TP xanh ven sông – TP giao lưu, phát triển bền vững bên dòng Cổ Chiên”, TP Vĩnh Long đang nỗ lực tăng cường thực hiện tiêu chí này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *