Về với xóm nhỏ Cù Là, mới thấy, như được trở về với thuở xưa. Từ nông cụ truyền thống, phương thức sản xuất của cha ông, đến việc tái tạo nguồn lợi cá đồng tự nhiên, rồi đời sống sinh hoạt, giao tiếp của người xưa… Tất cả những gì liên quan đến văn hóa lúa mùa đều đang được kỹ sư Lê Quốc Việt dày công nghiên cứu, sưu tầm, và gìn giữ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *