Trong diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, người dân Việt Nam luôn san sẻ và đùm bọc lẫn nhau như truyền thống bao đời của ông bà ta đã dạy: Lá lành đùm lá rách. Từ trong tâm dịch, nghĩa đồng bào luôn được thắt chặt và lan tỏa những yêu thương…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *