Bằng sự chung sức, chung lòng, những thông điệp y tế đã được truyền tải bằng nhiều phương thức thể hiện đầy sáng tạo, lan tỏa những thông điệp tích cực đến người dân…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *