Trong đại dịch COVID-19, văn hóa – văn nghệ không đứng ngoài cuộc, với những sáng tác, những đóng góp của lực lượng văn nghệ sĩ đã được ghi nhận, nhưng không phải ai cũng có điều kiện trực tiếp tham gia, chung tay trong cuộc chiến đẩy lùi đại dịch. Có những văn nghệ sĩ ở ngay trong khu phong tỏa và đang trải qua những ngày nhìn cuộc sống từ một không gian giới hạn, họ phải ở yên nhưng không hề dừng lại, vì tinh thần và xúc cảm của người làm nghệ thuật…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *