Chất lượng cuộc sống ngày một nâng lên, nhu cầu thưởng thức những sản vật đặc trưng vùng miền ngày một tăng cao. Với sự xuất hiện của mắm cua gạch, càng làm phong phú thêm cho câu chuyện về nghề mắm – một nét văn hóa ẩm thực độc đáo ở miền Tây Nam bộ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *