Năm 2011, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong khi yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho các đối tượng đòi hỏi ngày càng cao, nhưng với quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, học viên, trường Quân sự tỉnh Vĩnh Long đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trung tuần tháng 9 vừa qua,Trường Quân sự tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho 84 đồng chí, là phó chủ tịch Hội đồng nhân dân các xã, phường, thị trấn của tỉnh. Trong thời gian 15 ngày, các học viên đã được tiếp thu 7 chuyên đề về Quốc phòng, 3 chuyên đề về An ninh, 4 chuyên đề bổ trợ và học bắn súng tiểu liên AK bài 1B, bắn mục tiêu cố định ban ngày. 

Trong năm 2011, trường quân sự tỉnh đã tổ chức 4 khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho 325 học viên, là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các xã –phường-thị trấn, trưởng, phó phòng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, trưởng, phó phòng các ban, ngành, đoàn thể huyện-thành phố. Với các lớp bồi dưỡng này, trường đã giúp cho các học viên nắm vững quan điểm của Đảng, Nhà nước về chiến lược Quốc phòng – An ninh làm cơ sở vận dụng, triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh, góp phần xây dựng địa phương vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. 

Cũng trong 2011 trường quân sự tỉnh đã hoàn thành chương trình đào tạo lớp trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự khóa 1 năm học 2009-2011 cho 95 đồng chí thuộc lực lượng dự bị động viên, lực lượng dân quân tự vệ. Qua 24 tháng, nhà trường đã giúp các học viên tiếp thu 22 môn về chuyên ngành quân sự cơ sở và 11 môn của chương trình đào tạo lý luận chính trị-hành chánh. Kết quả thi cuối khóa có 100 % tốt nghiệp ra trường được phong quân hàm sĩ quan dự bị. 

 

Ngoài các lớp đào tạo, bồi dưỡng nêu trên, trong năm 2011 trường quân sự tỉnh còn hoàn thành việc đăng cai tổ chức tập huấn cho các đối tượng như : Sĩ quan thường trực, quân báo trinh sát, sĩ quan dự bị, chỉ huy trưởng quân sự xã-phường-thị trấn, giáo viên quốc phòng. Bên cạnh đó, trường còn hoàn thành tốt nội dung chương trình huấn luyện sinh viên Trường đại học Cửu Long, trường cao đẳng xây dựng Miền Tây, hoàn thành việc huấn luyện “ Tuần làm chiến sĩ ” cho học sinh trung học phổ thông. Có thể nói trong năm 2011, trường quân sự tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo, tập huấn, huấn luyện cho các đối tượng. Kết quả thi tốt nghiệp, tất cả các khóa đào tạo, tập huấn, huấn luyện đều đạt khá. 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, tập huấn, huấn luyện, cải tiến phương pháp giảng dạy, kiện toàn Ban tổ chức, Hội đồng thi, các tiểu ban coi thi, chấm thi, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc biên soạn câu hỏi, đáp án, thông qua, hướng dẫn ôn thi, phân công cán bộ, giáo viên theo dõi giúp đỡ học viên trong suốt quá trình học tập. 

 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, trường quân sự tỉnh luôn chú trọng xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn điện. Trong năm có 100% cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, học viên, công nhân viên đã được tuyên truyền, giáo dục, có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, kỹ luật quân đội, nề nếp chính quy. Qua đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2011, kết quả có trên 94,12 % đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, 5,88 % đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, không có đảng viên yếu kém, đảng bộ đạt bộ trường được công nhận trong sạch vững mạnh. 

Phát huy những thành tích to lớn đã đạt được trong năm 2011, cán bộ, chiến sĩ trường quân sự tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng năm 2012, quyết tâm xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, tập huấn, huấn luyện được giao.

Trần Tiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *