Những gì diễn ra trên thế giới và tại Châu Á trong thời gian gần đây cho thấy: dịch COVID – 19 vẫn đang hết sức nguy hiểm, với tốc độ lây nhiễm rất cao. Vì vậy mỗi cá nhân không thể chủ quan và phải chủ động tự bảo vệ mình!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *