Diễn tiến dịch COVID -19 vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Dù Việt Nam đã đạt thành công bước đầu, nhưng BCĐ QG vẫn kêu gọi người dân kiên trì thực hiện các biện pháp để sống chung với dịch COVID -19 an toàn. Trong đó, rửa tay thường xuyên là giải pháp bắt buộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *