Trong chuyên ngành tai mũi họng, chỉ định phẫu thuật amidan tuy đơn giản, nhưng vẫn được xem là phẫu thuật rất nên thận trọng và có hội chẩn trong chuyên khoa mới đi đến quyết định. Riêng với trẻ em, thì việc cắt amidan càng được cân nhắc hơn nhiều. Tuy nhiên vẫn có những trường hợp chỉ định cắt amindan quá sớm, chưa đáng xảy ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *