Dị dạng mạch máu não gây ra những cái chết cho người trẻ, mà ngày xưa ít ai tìm ra được nguyên nhân. Nhưng với những trang thiết bị tầm soát hiện nay đã có thể cho chỉ điểm rất chính xác các dị dạng mạch máu não và tiến hành can thiệp chữa trị rất thành công.. giúp ngăn chặn những cái chết trẻ từ các tai biến do dị dạng mách máu não bẩm sinh gây ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *