Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID -19 xác định chúng ta đang bước vào giai đạo ba của cuộc chiến chống COVID -19. Trong giai đọan này, tuy tình hình dịch bệnh được kiểm soát khá tốt, thế nhưng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch nhấn mạnh: bản thân mỗi người dân trước mắt thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh cho bản thân mình và cộng đồng: không tụ tập đông người, chống nhiễm khuẩn đúng cách bằng việc: giữ vệ sinh, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang nơi công cộng…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *