Trong giải pháp chữa trị cho người bị suy thận mạn thì quản lý dinh dưỡng, chi tiết từng khẩu phần ăn giữ vai trò quyết định rất nhiều đến việc thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *