Thời điểm tựu trường gần kề, nhiều phụ huynh lo lắng: làm thế nào để bảo vệ con trẻ phòng tránh nhiễm COVID – 19? Thực tế giai đoạn 3 dịch COVID – 19 ở nước ta cho thấy: Nếu không bảo vệ đúng cách, trẻ em vẫn có khả năng nhiễm COVID – 19 và diễn tiến nặng. Vậy trẻ em đi học cần phải được bảo vệ ra sao mới an toàn khi tình hình COVID – 19 vẫn còn khó lường?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *