Thực hiện Mệnh lệnh số 2598 ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Tư lệnh Quân khu 9 về huấn luyện chiến dịch năm 2021, trong hai tuần qua, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố, và trung đoàn 890 đã tiến hành tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *