Nâng cao chất lượng giáo dục Quốc phòng – An ninh cho toàn dân, trong đó có sinh viên là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Thực hiện chủ trương này, tỉnh Vĩnh Long đã chú trọng nâng cao chất lượng Giáo dục Quốc phòng, An ninh trong các trường đại học, cao đẳng. Tại các trường cũng có những giải pháp phù hợp để sinh viên nhận thức tốt, và tích cực tham gia học tập đạt chất lượng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *