Dịch COVID-19 xuất hiện, lây lan nhanh đã gây tổn thất nặng nề trên phạm vi toàn cầu. Ở nước ta, ngay từ ban đầu của Chính phủ đã chỉ đạo kịp thời và hiệu quả với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, giúp kiểm soát tốt dịch bệnh trong hơn một năm qua. Để tiếp tục duy trì thành quả, bên cạnh sự nỗ lực trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, Bộ Y tế đang tích cực triển khai tiêm Vắc-xin COVID-19 với mục tiêu tạo nên thành trì vững chắc bảo vệ sức khỏe toàn dân trước kẻ thù vô hình mang tên COVID-19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *