Tết Nguyên đán – tết chung của mọi nhà, tết chung của cộng đồng dân tộc Kinh – Khơme anh em. Cùng với lễ Sendolta, tết Cholchonamthomay thì tết Việt từ lâu cũng đã trở thành niềm vui chung của bà con Kinh – Khơme. Bà con Khơ-me đón tết Việt thể hiện sự đoàn kết chung lòng, sự giao thoa văn hóa tự nhiên trong công đồng các dân tộc Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *