Thích ứng tự nhiên là chủ trương chung, là hướng đi đúng đắn để người dân cù lao bên dòng Cổ Chiên có thể sống tốt, ít bị tác động tiêu cực bởi các yếu tố cực đoan của thời tiết, thủy văn. Song, các mô hình thuận thiên đều có khả năng sẽ mất tính tối ưu sau thời gian thực hiện, hoặc khi đối diện với diễn biến khó lường của tự nhiên. Vì vậy, con người cần phải thật linh hoạt, chủ động, để có thể điều chỉnh sản xuất, tránh những thiệt hại không đáng có. Đó mới chính là sản xuất thuận thiên…

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *