Thiếu nước ngọt. Xâm nhập mặn. Thời tiết, thủy văn ngày càng khó lường. Mốc hạn mặn 2019-2020 chưa phải là cuối cùng, ứng phó ra sao khi tình trạng này ngày càng thường xuyên, với mức độ nghiêm trọng hơn?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *