Dịch COVID-19 đã và đang diễn biến phức tạp, khó lường, gây ra nhiều khó khăn cho mọi hoạt động của đời sống xã hội. Song, điều đó vẫn không thể làm giảm sút tinh thần chống dịch của nhân dân ta. Ngược lại, những khó khăn, vất vả do dịch bệnh gây ra càng làm cho tinh thần của các phong trào “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”, “Năm xung phong”… năm nào lan tỏa mạnh mẽ hơn trong lực lượng tuyến đầu chống dịch. Và gần đây phong trào ”Bảo vệ vùng xanh” tại các địa phương cũng được đánh giá cao…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *