Tính đến thời điểm hiện nay, Vĩnh Long có 49/87 xã đạt chuẩn nông thôn mới, và 6 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để các địa phương tiến đến những bước cao hơn trong xây dựng nông thôn mới, đó là xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó, một trong những yếu tố nền tảng chính là việc khởi động xây dựng ấp nông thôn mới kiểu mẫu tại một số địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *