Vĩnh Long là địa phương thuần nông, chủ yếu phát triển chăn nuôi và trồng trọt. Trong khi đó, kinh tế nông hộ vẫn là đơn vị chính cấu thành kinh tế địa phương. Tuy nhiên, thời gian gần đây điều kiện chăn nuôi gặp khó khăn do dịch bệnh, giá cả … ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập của người dân. Trong khi đó, tiêu chí số 10 về thu nhập trong xây dựng nông thôn mới được nâng lên hàng năm. Vì vậy, chính quyền địa phương và người dân có sự linh động để phát triển sản xuất, cải thiện thu nhập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *