Với những sự đầu tư hợp lý và kịp thời, cùng định hướng phát triển đúng đắn sẽ là nền tảng vững chắc để đặc sản địa phương – bánh tráng Cù lao Mây vươn xa. Đây cũng chính là hướng đi tất yếu, cho phép khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế địa phương, trong tiến trình xây dựng nông thôn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *