Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long thời gian qua đã đạt được những thành tựu rất khả quan, và tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của tỉnh trong thời gian tới. Đây là kết quả từ sự vận dụng hiệu quả nhiều giải pháp, tập trung được nhiều nguồn lực xã hội cùng chung tay góp sức, làm thay đổi hoàn toàn diện mạo nông thôn và nâng cao một bước đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *