Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long phát triển mạnh mẽ, huy động được đông đảo cán bộ-công nhân viên chức và quần chúng nhân dân tích cực tham gia, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *