Những năm qua, Vĩnh Long luôn chú trọng đến các chính sách phát triển kinh tế – xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và các chính sách dân tộc. Theo đó, đời sống vật chất, tinh thần của bà con đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh không ngừng được cải thiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *