Vĩnh Long có hệ thống thuỷ lợi tương đối hoàn chỉnh, góp phần tích cực vào việc điều tiết nước cho sản xuất nông nghiệp, bảo vệ mùa màng, phát triển kinh tế khu vực nông thôn. Tuy nhiên, thời gian gần đây do tác động của biến đổi khí hậu, quy luật dòng chảy có nhiều thay đổi, khiến chế độ thủy văn có nhiều diễn biến bất thường. Để đảm bảo sản xuất, giảm thiểu rủi ro cho bà con nông dân đòi hỏi phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ dựa trên nền tảng các công trình thủy lợi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *