Những diễn biến bất lợi của thiên tai hạn mặn và dịch bệnh COVID – 19 những tháng đầu năm đã phần nào ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM năm 2020 của các địa phương. Để đảm bảo những mục tiêu đã đề ra, các nơi đang tập trung vận dụng các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *