Sản xuất gắn với tiêu thụ luôn là mong ước của bà con nông dân. Đồng thời, đây cũng chính là định hướng phát triển ngành nông nghiệp theo hướng bền vững. Bởi, nó đáp ứng tốt nhu cầu thị trường, giúp cho nông dân có thu nhập ổn định, và tạo điều kiện cho các địa phương thực hiện tốt tiêu chí số 10 về thu nhập trong xây dựng nông thôn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *