Phòng chống dịch COVID – 19, huyện Long Hồ đang dồn sức để bảo vệ “vùng xanh” tại 4 xã cù lao, gồm An Bình, Hòa Ninh, Đồng Phú và Bình Hòa Phước – nhằm sớm lập lại trạng thái bình thường mới cho người dân, giúp bà con an tâm phát triển sản xuất, địa phương giữ vững và phát huy tốt thành quả xây dựng NTM.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *