Chứng nhận tiêu chuẩn an toàn cho nông sản mặc dù chỉ là tiêu chuẩn tự nguyện đối với nhà sản xuất nhưng lại đang dần trở thành điều kiện tham gia thị trường, đặc biệt là đối với xuất khẩu. Tuy nhiên, thực tế sản xuất nông sản theo các tiêu chuẩn an toàn vẫn còn nhiều hạn chế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *