Tái cơ cấu ngành NN, Vĩnh Long đã chọn lựa cây ăn trái làm một trong những hướng đi để phát triển KT, tăng thu nhập cho nông dân. Các chủ trương, chính sách, dự án của ngành NN đều tập trung phát triển vùng nguyên liệu trái cây đặc sản. Kinh tế vườn ở Vĩnh Long đã có bước phát triển đáng khích lệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *