Cần thiết loại bỏ phèn mặn, cải tạo tính chất vật lý của đất trước khi trồng cây con bằng vật liệu rẻ tiền, như vôi, hay phân bón hữu cơ. Một khi đất đã trở nên tơi xốp, không nén dẻ thì dinh dưỡng trong đất sẽ trở nên hữu dụng cho cây trồng hơn. Tính sinh học, được thể hiện bằng sự có mặt của côn trùng có lợi trong đất, và rễ cây phát triển mạnh, có nhiều rễ tơ, nhỏ. Tất cả những yếu tố này sẽ giúp bà con tái thiết lập lại vườn cây đạt kết quả như mong đợi – cây khỏe, phát triển nhanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *