Trong những năm qua, nói đến chuỗi liên kết sản xuất thì không thể thiếu vai trò của các HTX nông nghiệp – Tổ chức đại diện của Nông dân. Một khi HTX mạnh lên thì mới đảm bảo được sự chuyển biến trong phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại. Trong hoàn cảnh hiện nay, rất cần những nguồn hỗ trợ tập trung từ nhiều phía cho kinh tế tập thể để từng bước mạnh lên, trở thành điểm tựa đáng tin cậy cho nông dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *