Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã định hướng quy hoạch tích hợp ĐBSCL giai đoạn 2021-2030 hướng đến phát triển kinh tế bền vững, giá trị cao. Trong đó, về nông nghiệp giúp ĐBSCL chuyển đổi để quản lý rủi ro, tận dụng lợi thế địa phương, biến chúng thành cơ hội cho toàn ngành. Các chuyên gia nhận định, muốn được vậy cần có một nền tảng cơ sở hạ tầng phù hợp và đồng bộ, để thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển nhanh chóng và xứng tầm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *