Vôi là một trong những giải pháp giúp rửa phèn, đuổi mặn trong đất hiệu quả và rẻ tiền. Song, thực tế rãi vôi cho vườn cây cũng có nhiều hạn chế, như dễ bị bỏng da, cộng với hiệu quả sử dụng còn thấp nên bà con ít chọn lựa cách làm này trong canh tác vườn. Điều kiện sản xuất ngày càng bất lợi, như nắng nóng, xâm nhập mặn thì nhu cầu cải tạo đất rất lớn, và vì vậy sử dụng vôi là hết sức cần thiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *