Với cung cách quản trị theo hướng minh bạch hóa, công khai hóa các hoạt động mua bán đầu vào, đầu ra. Đặc biệt là thông qua công tác đấu thầu để lựa chọn đối tác tốt, được xem là một cách hay, để hướng đến hiệu quả lâu dài trong hoạt động của HTX nông nghiệp kiểu mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *