Những năm gần đây, ĐBSCL đã ghi nhận tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn ngày càng gay gắt hơn. Điều này gây không ít khó khăn cho sản xuất của bà con nông dân. Cơ quan quản lý và ngành chuyên môn đang thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ giúp nông dân canh tác thích ứng hoàn cảnh mới. Trong đó, việc sử dụng một phần diện tích làm ao chứa nước ngọt đã cho thấy hiệu quả tích cực, mang tính thích nghi cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *