Nguyễn Hồng Ngự được dân trong nghề gọi vui là Vua trâu. Còn bản thân anh chỉ nghĩ, mình với trâu có duyên làm bạn – một người bạn hiền lành – trung thành – hữu dụng đã mang đến cho anh, gia đình anh và nhiều người khác cuộc sống ấm no, đủ đầy…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *