Cho đến thời điểm này có thể khẳng định vẫn chưa có loại sữa nào thay thế nguồn sữa mẹ và sữa mẹ chính là nguồn dinh dưỡng vô giá cho trẻ trong những năm tháng đầu đời và giá trị này được cả thế giới thừa nhận…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *