Khởi nghiệp có tỉ lệ rủi ro và thất bại rất cao. Nhiều địa phương, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đã và đang có những chương trình tìm kiếm và đào tạo cho các dự án, ý tưởng khởi nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *